Hizmet Alanlarımız


  • Uluslararası değerleme standartları kapsamında bireysel konut ve bireysel finansman kredilerinde teminat olacak taşınmaz değerlerin belirlenmesi,


  • Kurumsal ve ticari kredilerde teminat olacak taşınmaz değerlerinin belirlenmesi,


  • Satın alma, kiralama ve leasing işlemlerine konu olacak, taşınmaz değerlerinin belirlenmesi,


  • Gayrimenkul projelerinin geliştirilmesi, fizibilite ile en iyi ve en yüksek verimli kullanım değerlerinin belirlenmesi,


  • Kamu ve özel kurumların borçları, teminat portföyü,


  • Kamulaştırma, devletleştirme ya da özelleştirmeye konu taşınmazlar,


  • Yol kanal, su, isale, enerji nakil hatları, baraj gibi altyapı, kamulaştırma ya da irtifak hakkı tesis alanları,


  • Yatırım stratejileri ve pazar analizleri, taşınmaz proje geliştirme, yönetme ve fizibilite raporları, bölgesel pazarlama analizleri hazırlamak.


CLS Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Copyright © 2014 CLS Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. All Rights Reserved.
Tel. +90 312 440 60 90 Fax. +90 312 440 60 09
Yazılım ve Tasarım Işık Bilgisayar
Software & Designed Işık Computer
www.isikbilgisayar.com.tr